•  
  •  

STRONA GŁÓWNA

Katolicka Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre", Siedziba w Częstochowie; Sekretariat w Częstochowie: tel. (48) 34 3614551; 0664977196

Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre" w świetle kościelnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 299) jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Erygowana dekretem Arcybiskupa Częstochowskiego dnia 14. lutego 2000 r.. Jako organizacja kościelna posiada też osobowość cywilno-prawną. Posiada ustanowionego dla całej Wspólnoty kapłana-moderatora (asystenta kościelnego).

Gliwicka część WPR "Mamre" istnieje od 2002 roku, od 2004 posiada nadanego przez biskupa gliwickiego swojego kapłana.

Gliwickie "Mamre" nie posiada jeszcze swojej stałej siedziby, lecz spotyka się regularnie:

    Otwarte spotkania dla członków, kandydatów i sympatyków Wspólnoty:
  • Comiesięczne Msze w intencji uzdrowienia w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach Sośnicy (zwykle w drugą sobotę miesiąca - terminy wg kalendarium)
  • Spotkania modlitewne w duchu dziękczynienia i uwielbienia, w kaplicy Sióstr Boromeuszek przy ul. Ziemowita w Gliwicach (zwykle w pierwszą środę miesiąca – terminy wg kalendarium)
  • Wspólny różaniec prowadzony przez diakonię modlitwy w intencji Wspólnoty i w intencjach polecanych Wspólnocie (zwykle w drugą środę miesiąca – terminy wg kalendarium)
  • Comiesięczna Msza św. wspólnotowa w kościele Narodzenia NMP w Gliwicach Bojkowie (zwykle w trzecią środę miesiąca – terminy wg kalendarium)
  • Comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Sióstr Boromeuszek przy ul. Ziemowita w Gliwicach (zwykle w czwartą środę miesiąca – terminy wg kalendarium)

Nazwa Wspólnoty "MAMRE" - nawiązuje do Księgi Rodzaju 18 i do Listu do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.

Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56). Członkowie Wspólnoty - poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty - pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Wspólnota żyje według swych 12 Drogowskazów, które są wyrazem doświadczenia i odkrywania Bożego powołania. Zawierają one istotę duchowości i formacji Wspólnoty.
Patronami Wspólnoty są Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Wychowawczyni Rodzin, św. Andrzej Bobola KM (1591-1657) oraz św. Józef - patron kapłanów Wspólnoty.